"Ik zoek niet, ik vind. Zoeken is uitgaan van oude toestanden en een willen-vinden van wat al bekend is. Vinden is het totaal nieuwe." - Pablo Picasso

In het Babelatelier 2020-2021 vertrekken we van de inzichten uit het boek ‘GOD 9.0.’. Dit boek biedt een helder kader om jouw eigen spirituele groei te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en christendom in jouw organisatie, vriendenkring, school, pastorale werkgroep, bisdom en in de bredere samenleving.

GOD 7.0

Deze avond gaat over het GELE godsbeeld 7.0. Dit godsbeeld wordt gelinkt aan het centraal thema "Omvattende visie". Kernwoorden daarbij zijn: complexiteit, nondualiteit - paradoxen uithouden - intuïtie - eigen verantwoordelijkheid - trinitair in-elkaar-bestaan van mens en God. 

Wat mag je verwachten die avond?

Een ruime inleiding op het thema 'God 7.0' door Jean Bastiaens waar de link gemaakt wordt tussen het thema en ons dagelijkse leven.
Uitwisseling in aparte break-outrooms.

-          20.00 uur: welkom
-          20.05 uur: inleiding over GOD 7.0 GEEL
-          20.45: reactie 1
-          20.55: reactie 2
-          21.10: 5 minuten pauze
-          21.15: break-out rooms
-          21.45: echo’s en afronding.


Praktisch

Maandag 7 juni 2021 van 20 tot 21.30 uur - online

Deelnameprijs: 5 € per persoon

Locatie: online 

Hoe inschrijven?

Je schrijft je in voor dit Babelatelier via de inschrijfmodule onderaan deze pagina én door vooraf het bedrag van 5 euro te storten op het rekeningnummer van YOT vzw: BE41 7775 9427 3610. Stalijzerstraat 19 te 8000 Brugge. Wil in de mededeling jouw naam + Babelatelier god 7.0 vermelden.
Je ontvangt dan op maandag 7 juni vóór 18 uur de link voor de webinar. 

Indien je maandag om 18 uur nog geen link ontvangen hebt en toch wil deelnemen, stuur dan een mail naar eline@yot.be en vermeld jouw telefoonnummer in de mail.

Technische problemen de avond zelf?

Bel met onze hulp-in-nood Patrick op 0474 30 03 99

Over de spreker

Jean Bastiaens (1957) is diaken in het bisdom Antwerpen, maar momenteel werkzaam als directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge en Bijbelhuis Zevenkerken. Hij is nieuwtestamenticus en doctoreerde op een proefschrift over interpretaties van Jesaja 53 in het Nieuwe Testament.


Over het Babelatelier

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

De Babelateliers richten zich naar ieder die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of één of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

Meer info over het Babelatelier en de andere bijeenkomsten.

Meer info over het boek en de thematiek. 

Inschrijven

Data

07/06/21 20:00 - 21:30

Babelatelier GOD 7.0