De leesclub “Samen een interessant boek lezen” biedt de kans om een boek onder de knie te krijgen, dat de moeite waard is om voor jezelf of met anderen te uit te diepen. In het najaar 2019 staat “Onbeminde gelovigen” van Guido Vanheeswijck (uitg. Polis, in de boekhandel 20 euro) op het programma.

Het boek is een diepte-ontleding van wat de “onbeminde gelovige” heden ten dage ervaart. Vanzelfsprekend graaft Vanheeswijck dieper dan de bekende verzuchtingen. Zich onbemind voelen slaat vooral op onze samenleving, waar gelovig-zijn een rare trek lijkt. Hoe komt dat, wat speelt daar, hoe leef je daarmee, nu en in de komende jaren?

Werkwijze van de leesgroep: per beurt wordt een portie tekst voorbereid. Met de groep vragen we eerst: wat versta je niet? Dan: wat zegt de tekst hier? Daarna wordt vrij van gedachten gewisseld.

Praktisch

Het boek lezen we in groep van max. 10 deelnemers. De leesclub vindt plaats op vrijdagochtend van 10.30 uur tot 12 uur In De Nieuwe Pastorie, bij de Magdalenakerk, Brugge.

Data: 20 september – 4 en 18 oktober – (herfstpauze) – 15 en 29 november – 13 december - VOLZET!

Moderator is Geert Delbeke. Bijdrage: 20 euro (verwarming en drank) voor de hele reeks.