Vijf tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog

Het Babelatelier: Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie.

GOD 9.0 - de spirituele kansen van het Christendom

In het Babelatelier 2020-2021 vertrekken we van de inzichten uit het boek ‘GOD 9.0.’. Dit boek biedt een helder kader om jouw eigen spirituele groei te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en christendom in jouw organisatie, school, pastorale werkgroep, bisdom en de samenleving.

Drie Duitse auteurs die gecertificeerd Spiral Dynamics-therapeuten zijn, maar ook theologen met ruime pastorale ervaring, schreven het boek Gott 9.0. Daarin wordt de integrale psychologie van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Graves toegepast op de ontwikkeling van godsbeelden, geloof en spiritualiteit. Ga met ons mee op verkenning in een boeiende wereld waar godsbeelden – ze kleuren ons leven of je nu gelovig bent of niet – worden verbonden met psychologie, antropologie en filosofie.

De inzichten van GOD 9.0 stellen je in staat om:

  • op een heel nieuwe manier over God te spreken.
  • het christendom integraal te benaderen.
  • het onderscheid te zien tussen 'purperen', 'blauwe' en 'groene' Godsbeelden.
  • verrassende antwoorden te vinden op allerlei vragen rond kerk en samenleving.
  • inzicht te krijgen in het doel van je eigen spirituele reis.
  • het verschil te leren zien tussen mystiek, meditatie, contemplatie en verlichting.
  • met een zelftest te achterhalen in welke fase je eigen bewustzijn zich inmiddels bevindt.


Een babelatelier?

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde. In het Bab(b)elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze denkkaders en patronen te doorbreken, om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen. Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken en Motief vzw.

Verloop

We vertrekken telkens van een Bijbeltekst met een bepaalde kleur. Een gastspreker reageert op de tekst en verbindt deze met een godsbeeld. Daarna is er ruimte voor dialoog met de aanwezigen. In principe werken we dus elke bijeenkomst met een gast.  Van zodra de gast bekend is wordt de naam toegevoegd op onze website. Jean Bastiaens (directeur Bijbelhuis Zevenkerken), Eline Van Steenkiste (stafmedewerker YOT) en Koen Dekorte (coördinator YOT) zijn de vaste begeleiders.

Over de sprekers en begeleiders

Piet van Veldhuizen (1959) is protestants predikant te Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is de Nederlandse vertaler van het boek "God 9.0".

Dick Wursten omschrijft zichzelf als een postmoderne protestantse dominee. Hij is een schrijver, columnist, blogger, recensent en een groot muziekliefhebber. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestantse godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij schreef een kritisch boek over Religie en Vrijheid. Hij is bekend met het boek GOD 9.0 en heeft er een eigenzinnige kijk op. www.dick.wursten.be 

Jean Bastiaens (1957) is diaken in het bisdom Antwerpen, maar momenteel werkzaam als directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge en Bijbelhuis Zevenkerken. Hij is nieuwtestamenticus en doctoreerde op een proefschrift over interpretaties van Jesaja 53 in het Nieuwe Testament. 

Eline Van Steenkiste (1990) is stafmedewerker bij YOT vzw. Zij studeerde interieurarchitectuur en theologie. Daarnaast is zij pastoraal werkster in het WZC St-Jozef te Oostkamp. 

Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT vzw. Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst. Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken in de lerarenopleiding.

Praktisch

Het Babelatelier vindt plaats op vijf maandagen van september 2020 tot juni 2021, telkens van 20 tot 22 uur.

Data:

GOD 1.0 (beige): 7 september 2020 met Piet van Veldhuizen

GOD 4.0 (blauw): 5 oktober 2020 met Dick Wursten

GOD 5.0 (oranje): 1 februari 2021 - online met Eline Van Steenkiste 

GOD 6.0 (groen): 3 mei 2021 - online met Koen Dekorte

GOD 7.0 (geel): 7 juni 2021 - online met Jean Bastiaens

Bijdrage per sessie: 10 euro. Betaling cash ter plaatse. Vragen? Contacteer Eline via eline@yot.be of GSM 0493/19 05 94.

Het boek 'God 9.0' is niet te koop in de boekhandel, maar wel verkrijgbaar bij YOT. Kennis of aankoop van het boek is geen vereiste om deel te nemen aan de Babelateliers.

Mondmasker verplicht. 

De folder en de printversie van deze folder vind je hier. 

Corona

We kiezen voor ruime locaties waar we de corona regels kunnen handhaven. Deze regels wijzigen nogal eens. Zorg er daarom voor dat u uw mondmasker zeker bij heeft. Check op onze website of op onze facebookpagina of de bijeenkomst ter plaatse doorgaat of online! Bij twijfel kan u bellen naar Eline (gsm: 0493/19 05 94).

Vijf avonden in dialoog

De Babelateliers richten zich naar ieder die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of één of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

De eerste bijeenkomst is inleidend. Elke avond verdiepen we ons in een bepaald (gekleurd) godsbeeld.

De eerste avond, met als thema God 1.0 (beige), vindt plaats op 7 september 2020 om 20 uur in de Magdalenakerk.
Theoloog Piet van Veldhuizen, de Nederlandse vertaler van GOD 9.0, geeft een algemene inleiding en leidt ons binnen in deze aparte denkwereld met God 1.0 (beige). Ook God 2.0 (purper) en God 3.0 (rood) komen aan bod. 
Meer info

Data

07/09/20 20:00 - 22:00

God 1.0 (beige) 

05/10/20 20:00 - 22:00

God 4.0 (blauw)

01/02/21 20:00 - 21:30

God 5.0 (orange)

03/05/21 20:00 - 22:00

God 6.0 (groen)

07/06/21 20:00 - 22:00

God 7.0 (geel)