BEELDGEBED is een even kunstzinnig als zinscheppend boekje.

Het ligt in de hand door zijn vierkant formaat van 14cm. De stoffen kaft met zilveren boord en letters straalt ingetogenheid en een bijna liturgische waardigheid uit. Het bestaat uit een weefsel van beelden en woorden die samen peilen naar het beeldende hart van het christendom.

Met het meest kenmerkende, christelijke gebed, het Onzevader, als opstap, diept het boekje het onderscheid uit tussen bidden als werkwoord en gebeden als woorden. In die optiekstaat het boekje ook stil bij de eeuwenlange kerkelijke traditie dat bidden gelijk is aan het opzeggen van voorgeschreven gebeden. Het boekje opent een horizon voor het bidden waarbij woorden het bidden niet verstikken, maar via authentieke beelden van levensadem voorzien.

Lees hier de recensie door Geert Delbeke.

Data

26/10/21

Waakt en bidt

26/10/21

Praktisch